Kort information om personerne
bag de udvalgte citater


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Top

Listen vil løbende blive opdateret, senest 19-07-2015

A

Abedi, Agha Hasan (1922-1995)
 • Den pakistanske grundlægger af Bank of Credit and Commerce International (BCCI).
 • [Læs mere]
Addison, Joseph (1672-1719)
Amiel, Henri-Fredéric (1821-1881)
Andersen, H. C. (1805-1875)
Andersen, N. H. (1852-1937)
Augustin (354-430)
 • Den mest indflydelsesrige af alle latinske kirkefædre. Han har præget teologi og kirkeliv og har haft stor betydning for vesteuropæisk åndstradition i bredere forstand.
 • [Læs mere]
Aurelius, Marcus (121-180)
 • Romersk kejser fra 161-180 e.kr. og stoisk filosof. Marcus betragtes generelt i den traditionelle historieskrivning som den sidste gode kejser. Hans død anføres for det meste som begyndelsen på den romerske forfaldstid.
 • [Læs mere]
Top

B

Babel, Isaak (1894-1940
Bacon, Francis (1561-1626)
Bagehot, Walter (1826-1877)
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Bergson, Henri (1859-1941)
Bierce, Ambrose (1842-1914)
Billings, Josh (1818-1885)
Blake, William (1757-1827)
Bohn, Henry Georg (1796-1864)
Bruyère, Jean de la (1645-1696)
Butler, Samuel (1835-1902)
Börne, Ludwig (1780-1837)
Top

C

Camus, Albert (1913-1960)
Carlyle, Thomas (1795-1881)
Carstensen, Henni
Cervantes, Miguel de (1547-1616)
Chamfort, Nicolas (1741-1794)
Chaplin, Charlie (1889-1977)
Chesterfield, Philip (1694-1773)
Churchill, Sir Winston (1874-1965)
 • Britisk statsmand og forfatter; premierminister 1940-45 og 1951-55. Ved siden af sit politiske virker var Churchill forfatter til 37 bøger fordelt på i alt 58 bind. Har endvidere malet over 500 malerier.
 • [Læs mere]
Cicero (103-43 f.kr)
Claudius (10 f.kr - 53 e.kr)
Cocteau, Jean (1889-1963)
Coleridge, Samuel (1772-1834)
 • .
Connelly, Tom J.
Cromwell, Oliver (1599-1658)
 •  
Top

D

Dalai Lama [Tenzin Gyatso] (1935-)
 •  
Dalgas, Ernesto (1871-1899)
Demokritos (ca. 500-400 f.Kr.)
Demosthenes (??-??)
Dickens, Charles (1812-1870)
Disraeli, Benjamin (1804-1881)
Dolto, Françoise (1908-1988)
Dostojevskij, F.M. (1821-1881)
Dryden, John (1631-1700)
Top

E

Ebner-Eschenbach, Marie von (1830-1916)
Eliot, George (1819-1880)
Eneca
Epiktet (55-135)
 • Græsk filosof; Epiktet stammede fra Lilleasien, det nuværende Tyrkiet og kom til Rom som slave. Efter sin frigivelse virkede han som filosofilærer i Rom og siden i Nikopolis (Albanien).
 • [Læs mere]
Epikur (341-270)
 • Græsk filosof; født på øen Samos og statsborger i Athen. Epikur ville befri mennesket fra frygt for døden og livet, at man skal søge lykken i det private liv. Ifølge Epikur findes der ingen guder, eller at de ikke er interesseret i mennesket. Nyd livet så længe du har det.
 • [Læs mere]
Etlar, Carit (1816-1900)
Top

F

Feuchtersleben, Ernst (1806-1849)
Fontenelle, Bernard Le Bovier de (1657-1757)
France, Anatole (1884-1924)
Freud, Sigmund (1856 - 1939)
Top

G

Ghaderi, Kak-Nabi (1941-1996)
 • Kurdisk digter og frihedskæmper.
Gandhi, Indira (1917-1984)
Gandhi, Mahatma (1869-1948)
Gide, André (1869-1951)
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Goethe, J. W. (1749-1832)
Top

H

Hansen, Mads  (1832-1880)
Hawking, Stephen (1942-)
Hebbel, Fredrich (1813-1863)
Hein, Peit (1905-1996)
Henriksen, Søren Bo Rødgaard (1955-)
 • Dansk analytiker og pædagogisk konsulent.
Herder, Johan Gottfried (1744-1803)
Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796)
Hobbes, Thomas (1588-1679)
Holberg, Ludvig  (1684-1754)
Holst, H.P. (1811-1893)
Horats  (65-8 f.Kr.)
Hubbard, Elbert (1859-1915)
Hubbard, Kin (1868-1930)
Hugo, Victor (1802-1885)
Top

I

Ibsen, Henrik (1828-1906)
Top

J

Jacobsen, Inge
James, William (1842-1910)
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Top

K

Kaalund, H.V. (1818-1885)
Kant, Immanuel (1724-1804)
Kempis, Thomas af (1380-1471)
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Kjellerup, Christian  (1889-1947)
Kung-fu-tse  (550-478 f.Kr.)
Top

L

Lao-tze (4. årh. f. Kr.)
Lavater, Johann Caspar (1741-1801)
 • Schweizisk reformert præst og forfatter.
 • [Læs mere]
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)
 • Tysk forfatter, kritiker og filosof. En af oplysningstidens centrale skikkelser.
 • [Læs mere]
Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799)
Lincoln, Abraham  (1809-1865)
Lobstein, J.F. (1777-1835)
Luther, Martin (1483-1546)
Top

M

MacLaine, Shirley (1934-)
Mclver, Charles (1860-1906)
Michelangelo (1475-1564)
 • Italiensk billedhugger, maler, arkitekt, tegner og digter.
Monrad, Ditlev Gothard (1811-1887)
Montaigne, Michel de (1533-1592)
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat  (1689-1755)
 • .
Mother Teresa (1910-1997)
Musset, Alfred de (1810-1857)
Top

N

Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Nielsen, Arno Victor (1946-)
Nietzsche, Friderich Wilhelm (1844-1900)
Top

O

Top

P

Pascal, Blaise (1623-1662)

Paul, Jean (1763-1825)
Petit-Senn, Jean Anotoine (1792-1870)
Platon (427-347)

Pythagoras (ca. 582-496)
 • Græsk filosof, matematiker og religionsstifter.

Top


Q

Top

R

Rivarol (1753-1801)
Repplier, Agnes (1855-1950)
Richardt, Chr. (1831-1892)
Rochefouclaud, François de la (1613-1680)
Rosseau, Jean-Jaques (1712-1778)
Top

S

Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Santayana, George (1863-1952)
Schiller, Johann Christoph Friedrich von (1759-1805)
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
 • Tysk filosof.
Schumacher, Kim (1949-1990)
Seneca (ca. 4-5 f. Kr. - 65 e. Kr.)
Smith, Sydney (1771-1845)
Sofokles (496 - 406)
Soroush, Adbolkarim (1945 - )
Steinbeck, John (1902-1968)
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Storm P. (1882 - 1949)
Svedelius, Wilhelm Erik (1816-1889)
Swift, Jonathan (1667-1745)
Top

T

Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Thoreau, Henry David (1817-1862)
Twain, Mark (1835-1910)
Top

U

Top

V

Vauvenargues, Lucien Clapier de (1715-1747)
Vigny, Alfred de (1797-1863)
Vinci, Leonardo da (1452-1519)
 • Maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker og anatom. Leonardo da Vinci betragtes som et klassisk renæssancemenneske og geni.
Voltaire [François-Marie Arouet] (1694-1778)
Top

W

Wilde, Oscar (1854-1900)
 • Irsk forfatter.
Winther, Christian (1796-1876)
Top

X

Top

Y

Top

Z

Top

Æ

Top

Ø

Top

Å

Top

Senest opdateret: 19-07-2015