Matti Bergström

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2003


Matti Bergström er læge og professor emeritus i fysiologi ved Helsingfors Universitet, samt docent i bioelektronik ved Helsingfors Tekniska Högskola. Han er medlem af Finska Vetenskapsakademien og World Academy of Arts and Science.

Matti Bergström har i mere en fyrre år forsket i hjernen og har i sin karriere publiceret en lang række videnskabelige arbejder om neurofysiologi. Inden for de seneste to årtier har han i stigende grad gjort sig bemærket med en ny opdragelsesfilosofi, neuropædagogik, der tager udgangspunkt i kendt viden om hjernens funktion og udvikling. Et af hans synspunkter er, at de vestlige skole i for høj grad satser på kundskaber og logik, og derved kvæler børnenes hjerner. Han budskab er bl.a. at skolen som vi kender den i dag må opgives og at vi skal til at indrette skolen og undervisningen på en helt ny måde, hvis vi vil gøres os håb om at udruste børnene til at leve i fremtiden.

Når man almindeligvis taler om neuropædagogik inden for det pædagogiske felt er det på specialområdet, hvor man ved hjælp af neuropsykologiske tests og iagttagelser søger at kortlægge en persons stærke og svage sider inden for områder som opmærksomhed, hukommelse, kommunikation, orienteringsevne og social funktion. Formålet er at klarlægge, hvilke led i en given færdighed der fungerer og hvilke der er skadede. På baggrund af denne kortlægning kan man så tilrettelægge en hverdag på en sådan måde at de stærke sider eller funktioner træder i forgrunden og der sker en kompensering i forhold til de svage områder.

Selvom det er det samme ord der bruges, neuropædagogik, så er der tale om vidt forskellige betydninger: For Matti Bergström er der tale om en helt ny form for pædagogik som han mener bør træde i stedet for den pædagogik som anvendes inden for normalområdet, fx vuggestuen, børnehaven eller skolen. I den anden betydning er der tale om den specialpædagogiske disciplin, hvor man beskæftiger sig med genoptræning af personer, der som følge af en hjerneskade har pådraget sig et handicap.


Matti Bergström har udgivet følgende bøger der relaterer sig til hans neuropædagogik og opdragelsesfilosofi:

På svensk:

 • Den okända hjärnan, Seminarium Forlag, Vanghärad 1986
 • Hjärnans resurser - en bok om ideernas ursprung, Seminarium Forlag, Jönköping 1990.
 • Barnet - den sista slaven, Seminarium Forlag, Jönköping 1991.
 • Den gröna teorin, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1993.
 • Neuropedagogik, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1995.
 • Barnet - den sista slaven (2. utg.), Wahlström & Widstrand, Stockholm 1996
 • Svarta och vita lekar, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1997
 • Hjänor i politiken, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1999.

På dansk:

 • Barnet - den sidste slave, Munksgaard, København 1992.
 • Neuropædagogik - en skole for hele hjernen, Hans Reitzels Forlag, København 1998.
 • Sorte og Hvide lege, Hans Reitzels Forlag, København 1999.
 • Barnet - den sidste slave (2.udgave), Hans Reitzels Forlag, København 2000.

Matti Bergström's hjemmeside: http://www.matti-bergstrom.fi/