Hvad er Silva Metoden?

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2000
 

 

Kort gennemgang af, hvad Silva Metoden (Silva Mild Control) er.


Silva Metoden (Tidligere Silva Mind Control) er en mental træningsteknik, udviklet af José Silva (1914-1999), som oprindeligt blev brugt til at øge en persons intelligens kvotient. I dag er målet at træne dem der anvender Silva Metoden til at bruge deres hjerne og sind bedre med det for øje at blive mere succesfulde, så de kan klare de udfordringer og problemer de møder gennem livet. Silva Metoden går dog videre i det der også gives løfter om mulighed for at kunne helbrede sig selv og andre for sygdom, samt forebygge sygdom ved den mentale træning.

Indføringen i Silva Metoden sker på et 30-timers kursus der strækker sig over tre dage. Deltagerne i de fleste tilfælde blevet introduceret til Silva Metoden fra andre tidligere deltagere, i nogle tilfælde gennem deres arbejdsplads, eller ved at man har deltaget i et annonceret introduktionsmøde.

En af de mange teknikker som Silva Metoden benytter sig af er visualisering, som er den vigtigste vej til målopfyldelse, stimulering af evnen til at forestille sig en ønskesituation. Filosofien bag Silva Metoden er ’at man kan/skal sænke hjernefrekvensen til et niveau, hvor hjernen fungerer optimalt’, ’alfa-niveauet’, svarende til den tilstand man er i, umiddelbart inden man falder i søvn. Silva Metoden siger om denne tilstand eller dette niveau, at "Det faktum, at hjernen ynder mindst modstand på alfanineau, betyder, at du lettere kan "se" eller fornemme løsninger eller svar på dine problemer. Det er det, vi kalder at fremkalde visualiseringer eller genkalde informationer visuelt."

Silva Metoden forklarer, at i vågen tilstand ligger hjernens svingningsniveau på omkring 20 svingninger i sekundet, hvilket ligger i beta-området (fra 14 svingninger pr. sekund og opefter). Herunder ligger alfa-niveauet med en frekvens fra 7-14 s/sek. og theta-niveauet med 4-7 s/sek.. Når man befinder sig på alfa-niveauet vil man ifølge Silva Metoden have adgang til eller være "forbundet med drømme – både det vi drømmer om natten og vores dagdrømme." Alfa-niveauet og det underliggende thera-niveau "er ikke involveret i den fysiske verden og de fysiske sanser, og vi er ikke nødvendigvis bevidste om tid og rum, når vi er i denne dimension," forklarer den danske leder af Silva Metoden, Ole Iversen. Det er denne "dimension, hvor vi kan bruge vores intuition, vores subjektive sanser, til at opfange information, som en hjælp til at løse vore problemer og nå vores mål."

Folkene bag Silva Metoden mener at man opnår bedre resultater ved at visualisere, fordi "tanker er lig med ting. Alle ting, du ser omkring dig, har været tanker og mål forinden og ikke omvendt. Sammenholder du det med, at vi mennesker virker som magneter med tiltrækningskraft, hvor vi tiltrækker og støder fra os, vil du – des mere, du er rettet mod et mål – blive mere tiltrukket af målet og omvendt." På denne baggrund opfordre Silva Metoden mennesker til at tænke tanker i "million kroners tanker", og ikke 25 øres og negative tanker. Det vil ifølge Silva Metoden føre til at ens liv vil forme sig mere positivt, at man ’vil blive bekræftet i alt hvad man tror på’.

En af de øvelser man lærer på et kursus i Silva Metoden er "Sindsspejlet", en teknik "i generel problemløsning og målopfyldelse." I denne teknik bruger man "visualisering og forestillingsevne til at forandre en eksisterende situation og til at skabe det for dig, som du oprigtigt ønsker at have, at gøre eller at være." Ideen er, at man som udgangspunkt forestiller sig en metal skærm som "værende ude fra og væk fra din krop", hvorefter man forestiller sig et spejl, som man projicerer over på den mentale skærm. Det er det projicerede spejl der kaldes "sindsspejlet" og det kan tilpasses enhver ønskelig størrelse. Meningen er så man fx visualiserer et mål eller et problem og indsætter det i sindsspejlet, hvor man gør det til genstand for en grundig iagttagelse. Når det er sket sletter man billedet i spejlet og rykker det til venstre på den mentale skærm, giver spejlrammen en ny farve, hvorefter man skaber en løsning, som projiceres over på spejlet. "Når som helst du fremover tænker på projektet, så visualiser den løsning, du har skabt, indrammet i hvidt, og du vil blive tiltrukket af løsningen og den af dig." Det er dog vigtigt, understreges det, at man har et stærkt ønske om at nå sit mål.


Kilder

  • "Møbelfirmaet Håg vil være anderledes", Berlingske Tidende, søndag den 6. august 1995
  • "Visualisér dit mål og nå det…", Markedsføring, nr. 15, 1994.
  • Silva Metoden, informationsark (af Pete Andersen, autoriseret Silva instruktør)

    Alle tre kilder var indstik i Program over kurser og foredrag, september-december 1998, udgivet af Silva Metoden.