Silva Metoden

- mere end blot mental træning?

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2001

 

Hvad er Silva Metoden? Giver den mere end den lover? Er der udelukkende tale om teknikker til metal træning eller er der tale om et system, der fungerer som en forberedelse af kursisten til en ny livsanskuelse og verdensforståelse?


Går man ind på Silva Metodens danske hjemmeside siges der, at der er tale ”verdens mest udbredte program til mental træning og udvikling. Det består af motiverende foredrag og mentale øvelser, og ...... henvender sig til alle, der har lyst til at bryde med dårlig livskvalitet og realisere sig selv og sine drømme bedre, og derved få endnu mere ud af livet.[1]

Blandt de goder der er ved at deltage i et kursus i Silva Metoden nævnes, [2]

  • at man lærer at bruge sine evner målrettet, så man selv er i stand til at finde de løsninger som er nødvendige for at man kan nå sine mål.
  • at man får effektive redskaber til at håndtere stress og opnå en generel følelse af velvære.
  • at man at se sig som en der med tiden kan blive sin egen bedste ven, lige som man vil komme til at opleve positive sider af sig selv, at skyldfølelser vil afløses af selvtillid, at troen på sig selv og egne evner vil vokse.
  • at metoden rummer teknikker til at opnå en bedre hukommelse og indlæring, og en bedre koncentrations- og problemløsningsevne.
  • at man lærer hvordan man sætter mål der motiverer til handling, og som samtidig appellerer til de mere kreative og intuitive sider af hjernen.
  • at man hjælpes frem til erkendelse af, hvor stor indflydelse man har på sin livskvalitet,
  • at man lærer at bruge den viden man opnå gennem Silva Metoden konstruktivt til at skabe fremgang og livsglæde.

I præsentationen af Silva Metoden fokuseres der på, hvad der må siges at være udtryk for positive mål. Men disse mål, hvor positive hvor de end er, så er de samtidig et udtryk for at man har problemer med sig selv og sit liv, at man lever utilstrækkeligt, eller i det mindste ikke er bevidst om egne muligheder og evner.

 

Hvorfor Silva Metoden?

Men hvad er det ret beset som Silva Metoden kan, som andre (metoder, kurser, filosofier etc.) ikke kan? Hvad er det der legitimerer Silva Metoden? Svaret får man, hvis det Silva Metoden giver løfte om sættes ind i en større sammenhæng, ses i lyset det menneskesyn og den verdensopfattelse, som ”skjuler” sig bag dette mentale træningsprogram.

Jeg vil ikke i denne artikel som sådan kommentere dette menneskesyn eller denne verdensopfattelse, men derimod rette opmærksomheden på mod den omstændighed, at det træningsprogram som Silva Metoden tilbyder er udtryk for en livsfilosofi, at Silva kurset er udtryk for et indslusningsprogram til i et religiøst system eller en religiøs livsfilosofi, hvor målet ikke blot er at hjælpe kursisten med at tilegne sig nogle mentale værktøjer, men at arbejde for menneskehedens og jordens overlevelse eller frelse.

Af artiklerne ”If the Government Wants Remote Viewers[3] og “New Science Offers Help for Humanity [4], begge skrevet af José Silva, fremgår det, at Silva Metoden er det mentale værktøj eller træningsprogram der kan (eller skal) bruges til at løse alle problemer, uanset om der er tale om personlige problemer, nationale eller globale problemer eller spørgsmålet om menneskeheden overlevelse.

 

Problemet/problemerne

Menneskeheden befinder sig i dag i en situation, hvor ”the human race is going in a demoralizing, degenerative, destructive direction. If not corrected, this can only end in disaster.[5]

Dette, siger Jose Silva, kan bl.a. konstateres ved følgende iagttagelser: ”Crime is getting worse all the time, everywhere. Drug trafficking is causing great human suffering, and increased violence and killing. Water and air pollution are ruining our planet, our home. Many individuals are discouraged and no longer even try to lead productive, creative lives. Teenage pregnancy, especially to those who are not ready to be parents, is creating a whole underclass that is not functioning creatively and productively. Global unrest continues to increase. Many nations are going bankrupt. Wars are being fought over who gets a piece of land, how a person should worship, and for selfish economic reasons. This stressful situation is bound to shorten the life span of the human race.[6]

 

Årsagen til problemerne

Ifølge José Silva befinder menneskeheden sig ved indgangen til den anden fase af menneskets udvikling på denne planet. Silva er af den opfattelse at alt indikerer at menneskeheden har fuldendt den første fase, hvilket er sket ved at mennesket har gjort sig til herre over rummet, havet, planter, dyrene, selv planeten jorden. Den udfordring som mennesket nu står over for er at gøre sig til herre over sindet. Vi bruger, siger han, ”our human abilities incorrectly and causing terrible damage to our world and its inhabitants.[7]

Den eneste logiske forklaring på dette er at mennesket endnu ikke er fuld udviklet, hævder José Silva. Hovedårsagen er at mennesket ikke udnytter sin hjernekapacitet i fuldt ud. Mennesker ved ikke hvordan de skal udnytte den højre hjernehalvdel til at tænke og tilegne sig viden med, så de kan træffe bedre beslutninger og løse de problemer de konfronteres med.

 

Hidtidige forsøg på at løse problemerne

Når det hidtil ikke er lykkedes at vende den dårlige og destruktive udvikling som menneskeheden befinder sig i, og det endnu ikke er lykkedes at fremkomme med brugbare løsninger på de truende problemer, skyldes det at man hidtil har søgt at løse problemer på en forkert eller utilstrækkelig måde.

Fejlen ved de hidtidige forsøg på at løse problemerne er, at der er sket ved en ensidig fokusering på de evner der er knyttet til den venstre hjernehalvdel. For José Silva ligger svaret ikke i hvad en gud kan eller vil gøre, men i hvad menneskeheden selv beslutter sig for at gøre og gør det! Der findes ganske vidst tusinder af kurser, som kan hjælpe mennesker til at udvikle den venstre hjernehalvdel, lige fra motivationskurser til NLP, eller kurser, hvor man udfordre sig selv, som fx bjergbestigning eller det at gå på gloende kul. Alt dette kan være udmærket, konkluderer han, men de er alle sammen målrettet mod de fysiske sanser, ”but what about the subjective, intuitive right brain hemisphere?[8]

 

Nøglen til løsningen på menneskehedens problemer

Hvis mennesker lærer at gøre brug af den højre hjernehalvdels ubegrænsede kapacitet – den anden fase af menneskets udvikling på planeten, vil der ikke blot være håb, men overlevelsen vil være realistisk. Alle indikationer peger ifølge José Silva på, at mennesket har nået grænsen for udvikling af den venstre hjernehalvdel. Nøglen til løsningen på menneskehedens problemer er, at vi udvikler den højre hjernehalvdel på samme måde som vi hidtil har udviklet de evner og muligheder der er knyttet til den venstre hjernehalvdel, at de to hjernehalvdele udviklingsmæssigt bringes i balance. Det er her Silva Metoden kommer ind i billedet.

 

Løsningen

Silva Metoden er, som det eneste mentale træningsprogram, målrettet mod den højre hjernehalvdel. Ved at gøre brug af Silva Metoden vil man opleve det som at blive født på ny, at man opnår et nyt og bedre liv, at man efter at have lært Silva Metoden vil være med til at bidrage til udviklingen af nye normer for adfærd, se nye muligheder, hvor man ikke troede dette muligt, især inden for vigtige områder som helbred, familie forhold og forretningslivet. Silva Metodens styrke er bl.a., siger Jose Silva, at den henvender sig til alle og er til gavn for alle, uanset race, religion, overbevisning eller nationalitet. [9]

 

Fremtiden

José Silva hævder, at i takt med at Silva Metoden udbredes vil mennesker lære hinanden bedre at kende, og det enkelte menneske vil kunne opnå alt dét det har brug for uden at det er nødvendigt at tage noget fra andre, uden at skade andre. Med Silva Metoden vil der blive gjort ende på ønsket om at strides og dræbe. Og sidst, men ikke mindst, når Silva Metoden bliver brugt til at udvikle den højrehjernehalvdel vil det ”convert our planet into a paradise.” [10]

  

Et okkult religiøst system

Det kan med god ret hævdes at der med Silva Metoden, ud over at være et program for mentalt træning og udvikling også er tale om et religiøst system, med et okkult tilsnit. Fx, i grundbogen til Silva Metoden siges der: ”De fleste mennesker tilmelder sig kurset i Silva Metoden for at lære at slappe af, for at slippe for søvnløshed, ...... Det er, hvad de fleste kommer for; de lærer meget, meget mere. De lærer at de fem sanser ...... kun er en del af de sanser, de blev født med. Der er andre, kald dem kræfter eller sanser, som engang kun var åbenbaret for få højtbegavede og mystikere, ...... Silva Metodens ærinde er at træne os til at aktivere disse kræfter.[11]

Og et andet sted skriver han: ”Et eller andet sted på udviklingens vej tog menneskeheden en forkert drejning. Vi tabte vejen af syne og blev adskilt fra vores kilde ....... Den højre hjernehalvdel er vores ’forbindelse’ til en verden hinsides den fysiske.[12]Det er ikke tilstrækkeligt blot at læse denne bog. Du skal lægge bogen væk og gøre Silva Metoden til en del af dit liv. Der er ikke nogen genveje. Det er nødvendigt at lære og praktisere alle øvelserne på en samvittighedsfuld måde ....... Jeg opfordrer dig til at slutte dig til dem der ...... er kommet i kontakt med et Højere Selv, og som lader den anden side gøre sit arbejde i deres liv. Hvis du er parat til at give dig tid til at nyde fordelene ved Silva Metoden i din dagligdag, så følg mig.[13]Når vi er på alfaniveauet, er vi i stand til at bevæge os frem og tilbage i tiden. Det kaldes evigt. Vi er i stand til at projicere vore intelligens uendeligt. Vi er i stand til at vide ting vi ikke på nogen måde skulle kunne vide – vi er alvidende. Vi er i stand til at ændre uønskede og unormale tilstande – vi er almægtige. Evigt, uendeligt, alvidende, almægtige. Ja, vi ligner vores Skaber. Vi er guddommelige.[14]

I 1994 udtalte den daværende leder af Silva Metoden i Danmark til tidsskriftet Markedsføring: ”Vore kurser i mental træning går grundlæggende ud på at gøre vore kursister mere effektive i deres hverdag, såvel som i privatlivet som på arbejdet ....... Og en af de ting du vil lære på et kursus i Silva Metoden er, hvordan de bevidst fungere på alfa-niveauet.[15]

Hvis der med Silva Metoden udelukkende er tale om et program for mentalt træning og udvikling, hvorfor så disse anskuelser? Og, hvorfor bliver disse antagelser og sammenhænge ikke tydeligere klargjort ved præsentationer af Silva Metoden?

Som det fremgår af ovenstående, er Silva Metoden mere end det den umiddelbart giver sig ud for at være. Ud over at indeholde teknikker til mental træning og udvikling, er Silva Metoden i lige så høj grad udtryk for et system, der fungerer som en forberedelse af kursisten til en ny livsanskuelse og verdensforståelse: ”Silva Method graduates are actually taking part in “The second phase of human evolution on this planet.”[16]

Hvad mere er, med Silva Metoden følger der også en forpligtelse: ”Besides helping themselves, graduates of the Silva Method are also directly obligated to help improve conditions on the planet by promoting the new science of psychorientology. When they introduce people to the Silva Method - a product of the science of psychorientology - they are helping many individuals to comply with their mission.[17] – (Min fremhævelse)

En gennemgang af Silva Metoden’s tekster afslører en (religiøs) selvforståelse i Silva Metoden som Sandheden, Vejen og Livet for dem der lærer og tilegner sig disse teknikker og praktiserer dem i deres dagligdag, løsningen på egne såvel som menneskehedens problemer.

 


Noter:

[1]   Silva Metoden Danmark: “Hvad er Silva Metoden?” (downloaded 23/1-2001)
[2]   Silva Metoden Danmark: “Hvad kan DU bruge Silva Metoden til?” (downloaded 23/1-2001)
[3]   José Silva: “If the Government Want Remote Viewers …” (downloaded 28/7-1998)
[4]   Jose Silva: “New Science Offers Help for Humanity” (downloaded 5/2-2001)
[5]   Jose Silva: “New Science Offers Help for Humanity” (downloaded 5/2-2001)
[6]   Jose Silva: “New Science Offers Help for Humanity” (downloaded 5/2-2001)
[7]   José Silva: “If the Government Want Remote Viewers …” (downloaded 28/7-1998)
[8]  José Silva: “If the Government Want Remote Viewers …” (downloaded 28/7-1998) Jævnfør her: Gleitman: Psychology, side 51.f., med hensyn José Silva's opdeling af hjernen.
[9]   José Silva: “If the Government Want Remote Viewers …” (downloaded 28/7-1998)
[10] José Silva: “If the Government Want Remote Viewers …” (downloaded 28/7-1998)
[11] José Silva: Silva Metoden, side 18.
[12] José Silva: Få hjælp fra den anden side, side 13.f.
[13] José Silva: Få hjælp fra den anden side, side 24.f.
[14] José Silva: Få hjælp fra den anden side, side 252.
[15] Markedsføring, Nr. 15, Uge 40, 5. oktober 1994.
[16] Jose Silva: “New Science Offers Help for Humanity” (downloaded 5/2-2001)
[17] Jose Silva: “New Science Offers Help for Humanity” (downloaded 5/2-2001)