Vagttårnsselskabet og billedmanipulation

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 1997, 2002, 2012

 

I InForum nr. 17 havde Rene Larsen en boganmeldelse af Darek Barefoot's "The Hour of Darkness", der berører et emne der er meget følsomt, ikke kun for Jehovas Vidner, men også for mange tidligere medlemmer: Vagttårns-selskabet brug af billedmanipulation.

I forbindelse med den pågældende artikel blev der bl.a. vist to meget tydelige eksempler herpå. Det ene var taget fra "Åbenbaringen - Det store klimaks er nær!" (1988), side 159,  hvor man ser apostlen Johannes stå foran en engel, der rækker ham en skriftrulle.  I englens venstre hånd, der en fremstrakt, er der i håndroden under tommel-fingeren, placeret en tegning af et ansigt. (kan ses her) Det andet eksempel var hentet fra Vagttårnet, 15. februar 1990, side 25.  Her ser man en beduin der med hoved tilbagelænet drikker vand fra en dunk. På hans højre arm, er der i beklædningen indtegnet et monsterlignende dødningehoved, i hvis mund der står skrevet "Jah". (kan ses her) I begge disse tilfælde er det uomtvisteligt at disse "ansigter" er anbragt bevidst,. hvilket også kan siges om en række andre eksempler.

Jeg har valgt at fremhæve tre af de nyere eksempler på billeder, som giver anledning til overvejelser.

Det første er hentet fra Vågn Op!, 22. no-vember 1996, side 6. (øverste billede) Bil-ledet stammer fra en artikel om, hvorvidt man skal søge kontakt med åndeverdenen og hvem der befinder sig i den. På billedet er der under mandens ven-stre arm anbragt et kranie eller spøgelses-lignende hoved, der er indtegnet i det senge-klæde han har om sig.

Det andet eksempel er taget fra Vagttårnet fra 1. marts 1997, side 31. (nederste billede) Her er der er flere ting som det er værd at se nærmere på: Nederst i billedets højre hjørne er der et barn i en lys dragt. Lige over barnets hoved vil man kunne se en mørkegrå maske, der ikke hører naturligt til i billedet. Her skal det også bemærkes, at denne type maske er gennemgående i mange af de billeder der har sådanne "indtegninger" af masker. Lidt under midten billedet ser man en kvinde og en mand der er ved at kaste et klæde ud foran den ridende Jesus. Det som fanger øjet er den form som dette klæde antager i det der skulle være et kast. Tæppes form er helt unaturlig i forhold til de bevægelser der er i den udførte handling. Det virker som om de trækker et klæde hen over en kiste, der er svævende i luften. Endelig er det påfaldende hvor få der egentligt ser på Jesus, og hvor mange der har blikket rettet andre steder hen, eksempelvis enten mod himmelen eller mod den der beskuer dette billede.

Det tredje og sidste eksempel er hentet fra Vagttårnet, 15. septem-ber 1996, side 15, som der her til højre ses et udklip fra. (midterste billede) På kvindens venstre overarm, fra albuen og op til ud for armhulen er der indtegnet et ansigt.

Personligt tror jeg ikke længere på, at der tale om tilfældigleder eller at der er tale om at enkelte tegnere har anført hvad man kunne kalde en signatur. Vi har at gøre med et fænomen som begyndte i 1982 med udgivelsen af bogen "Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden" og fra året efter i bladet Vagttårnet, og har forekommet regelmæssigt siden.

Dette afføder de uundgåelige spørgsmål: Hvorfor? Hvad er hensigten med det, hvad er det man vil opnå? Er der tale om enkelte personer som laver "sjov" eller om en bevidst politik fra Vagttårnsselskabets side?

Man kan kun gisne, men det understreger blot yderligere nødvendigheden af, at man forholder sig kritisk til Vagttårnsselskabet.