Hvordan er Jehovas Vidner kommet frem til
 dommedag i 1975?

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2002

 

Udgangspunktet for Jehovas Vidners udregninger der fører dem frem til 1975 som et mærkeår er året 539 fvt., året for Babylons fald til Assyrien, samt 607 fvt. som værende året for Jerusalems fald. Daniel 9:1,2 er beviset for de 70 år mellem 607 fvt. og 539 fvt.

Ezekiel 4:1-9

Israels skulle bære sin misgerning i 390 år fra 997 fvt. til 607 fvt.

1 Kong. 11:42

997 fvt. er Salomons sidste år. 40 år forud for dette er 1037 fvt.

1 Kong. 6:1

1034 fvt. hvor arbejdet på templet begynder, som er i det 480 år efter udgangens fra Ægypten, hvilket således skulle være sket i 1513 fvt.

2. Mos. 12:40, 41

I 430 år skulle Israel være i trældom, fra 1943 fvt. til 1513 fvt.

1. Mos. 11:11-12:4

Der gik 427 år fra Vandfoldens begyndelse og til Abrahams afrejse til Kana'an, hvilket fastsætter vandfloden til året 2370 fvt.

1. Mos. 5:3-29; 7:6

1656 år er længden på perioden fra Adams skabelse til vandflodens begyndelse, og det betyder i følge Jehovas Vidner at Adam blev skabt i år 4026 fvt.

Og dette betyder:

  607 fvt. -   390 år =   997 fvt.
  997 fvt. -     40 år = 1037 fvt. + 3 år = 1034 fvt.
1034 fvt. -   480 år = 1513 fvt.
1513 fvt. -   430 år = 1943 fvt.
1943 fvt  -   427 år = 2370 fvt.
2370 fvt. - 1656 år = 4026 fvt.

På grundlag af denne udregning siger man: En skabelsesdag er på 7.000 år, og de sidste 1.000 år af denne periode er henlagt til 1.000-årsriget, der begynder i forlængelse af Harmagedon, denne verdens ende. Forskellen mellem 1975 og Harmagedon er den tid der er mellem Adams skabelse og ophøret af den 6. skabelsesdag.

Det betyder at 6.000 året for mennesket skabelse er år 4026 fvt. + 6000 = 1975 evt.