Hvem skriver Jehovas Vidners

bøger og blade?

 

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2003

 

I daglig tale hedder det at det er Jehovas Vidners øverste organ eller instans, Det styrende Råd, der skriver de artikler og øvrige publikationer der udgives af Jehovas Vidner, men i praksis foregår det på den måde, at det som udgangspunkt er en række udvalgte ældste i Jehovas Vidners menigheder og omrejsende tilsynsmænd verden over der skriver artiklerne. Hvor mange det er i dag ved jeg ikke, men sidst i 1970'erne lå tallet på omkring 200 faste skribenter.

Alt hvad der bliver skrevet sendes til Redaktionsudvalget på Jehovas Vidners hovedkontor i New York som gennemgår artiklerne. Når de er godkendte af dette udvalg / Det styrende Råd bliver de sendt til trykning. 

Herudover findes der en gruppe af medarbejdere ved hovedkontoret i New York som både skriver artikler og deltager i redigeringen af indsendt materiale.