Hvornår og hvordan er

Jehovas Vidner opstået?

 

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2004

 

Begyndelsen til det der i dag kendes som Jehovas Vidner har sin oprindelse i 1870'erne i noget der bedst kan beskrives som en tværkirkelig bevægelse. Charles Taze Russell (1852-1916), der betragtes som grundlæggeren var opdraget som presbyterianer, men sluttede sig senere til den kongregationalistiske kirke. Som 19-årig møder han prædikanten Jonas Wendell da denne holder et foredrag i hans hjemby, et møde der bevirker at Russell i 1870 sammen med en lille kreds af mennesker fra forskellige kirker danner en bibelstudiekreds.

I begyndelsen af 1876 får Russell kontakt med adventisten Nielson H. Barbour der udgav bladet "The Herald of the Morning" og kontakten mellem de to førte samme år eller i 1877 til at den bibelstudiekreds (i Pittburg) som Russell var en del af slog sig sammen med Barbour bibelstudiekreds (i Rochester, New York). Teologiske uenigheder mellem de to førte imidlertid til at de to grupper blev splittet omkring 1878/79. 

Russell og flere andre fra bibelstudiekredsen i Pittburg gik efterfølgende sammen om at udgive deres eget blad (i dag kendt som Vagttårnet) og i takt med at bladet fik en stadig større læserskare opstod der nye bibelstudiegrupper, som langsomt udviklede sig til egentlige menigheder. I 1880 var den oprindelige bibelstudiekreds vokset til flere end 20 menigheder i Pennsylvania og de omliggende stater. I 1881 besluttede Russell og flere andre at oprette Zion's Watch Tower Tract Society (senere Watch Tower Bible and Tract Society), der skulle fungerede som et administrativ organ for 'bibelstudenterne' (den betegnelse som de selv og andre anvendte om dem) og i løbet af 1880'erne vokser antalet af menigheder til flere end 500. I 1882 vælger at større antal af disse menigheder Russell som deres pastor og han kom herefter til at fungere som en central figur og samlingspunkt blandt bibelstudenterne.

Da Russel døde i 1916 overtog J.F. Rutherford ledelsen af Watch Tower Bible and Tract Society og op gennem 1920'erne tildelte han dette selskab og dets bestyrelse en stadig større religiøs betydning og i slutningen af 1930'erne va Watch Tower Bible and Tract Society blevet tildelt en så central rolle i teologien, at det var blevet det middel hvorigennem Gud henvender sig til mennesker og et organ som mennesker derfor må underlægge sig.

De ændringer som Ruhterford gennemførte og den teologiske linie han anlage bevirkede at bevægelsen 'bibelstudenterne' langsomt begyndte at fragmentere i adskillige grupperinger (hvoraf de fleste stadig eksisterer i dag). Mange bibelstudenter var uenige med Rutherford og valgte at løsrive sig fra den tiknytning der var til Watch Tower Bible and Tract Society og Rutherford. Visse kilder taler om at op til 75% af menighederne fra Russell's tid valgte at løsrive sig fra det fællesskab som Watch Tower Bible and Tract Society var en del af.

Det er bl.a. i dette lys at antagelsen af navnet "Jehovas Vidner" skal ses, at Rutherford søgte at skabe en ny begyndelse oven på resterne af den opløsning af bevægelsen der havde fundet sted i 1920'erne. Afhængigt af synsvinkel kan man sige at Jehovas Vidner er opstået enten i begyndelsen af 1870'erne eller i 1931.