Vagttårnsselskabet og Philips Morris

 

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2007

 

Har Vagttårnselskabet, som det hævdes fra flere sider,
foretaget investeringer i tobaksindustrien?

 

Der er på flere internetsider fremført påstand om at Vagttårnsselskabet, og dermed Jehovas Vidner, har foretaget investeringer i tobaksindustrien. Man kan læse udtalelser som "Det viser sig at sekten investerer i cigaretter, Philip Morris, for at være præcis." eller "De har aktier i Philips Morris".

Har Jehovas Vidner investeret penge i Philips Morris og dermed tobaksindustrien, underforstået med den hensigt at tjene penge på sin investering? Blandt de dokumenter som ligger til grund for den fremførte på stand er disse:

Når man går ind i sagen viser det sig, at der er tale om et fond, ”H.M. Riley Trust”, som efter ejerens død har Vagttårnsselskabet som sine eneste begunstigede. Fonden får sine indtægter primært gennem to hovedområder: Rettigheder inden for olie- og gasindustrien, samt en lang række af aktieposter i forskellige selskaber og investeringsobjekter.

Uagtet hvorfra pengene stammer, så kan det som udgangspunkt fastslås at Vagttårnsselskabet er begunstiget modtager, det vil sige at man fra Vagttårnsselskabets side ikke aktivt og med intention har investeret i Philips Morris og dermed tobaksindustrien. Der er derfor ikke basis for at hævde at Vagttårnsselskabet foretager investeringer i tobaksindustrien på det foreliggende grundlag. Der er heller ikke basis for at hævde, at Vagttårnsselskabet som juridisk person har aktier i tobaksindustrien.

Omvendt så er der det forhold, at Vagttårnsselskabet i sin egenskab af at være eneste begunstigede modtager af donationerne, hvoraf en del af disse stammer fra Philip Morris, og dermed penge fra tobaksindustrien. På dette punkt synes Vagttårnsselskabet at være bragt i et etisk og moralsk dilemma: Kan det forsvares at modtage donationer fra et fond, hvor en del af midlerne stammer fra et investeringsområde hvis produkter man tager afstand fra?

Hvis Vagttårnsselskabet ikke var eneste begunstigede, men en blandt flere modtagere ville det som udgangspunkt ikke være rimeligt rette kritik mod Vagttårnsselskabet for at modtage donationer. MEN, nu er sagen den at den at Vagttårnsselskabet er eneste begunstigede.

Derfor kan der rent principielt rettes kritik mod Vagttårnsselskabet for ikke at leve op til egne etiske standarder og moralske værdier, ved at modtage donationer, som for en dels vedkommende stammer fra investeringer foretaget inden for tobaksindustrien, specielt i lyset af at medlemmer der ryger udstødes af trossamfundet.


I perioden 2002-2003 var donationer fra H.M. Riley Trust på 1.014.669 USD. Af dette beløb udgjorde afkastet fra Phillips Morris i alt 657,47 USD. Dette betyder at afkastet fra Phillips Morris udgjorde 6,46 promille og 5,85 promille af den samlede donation i 2003.  Det svarer forholdsmæssigt til hhv. 65 øre og 59 øre pr. 100,00 kroner. - Omregnet til danske kroner var donation for 2003 på godt 7.280.000,00 kr. og heraf udgjorde afkastet fra Phillip Morris godt 4.250,00 kr.