Jehovas Vidner og homoseksualitet

 

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 1997

 

Den 30. maj 1997 modtog jeg en e-mail fra et tidligere medlem af Jehovas Vidne i USA, Joseph " Tony" Veca. Heri skrev han bl.a.:

'For tre dage siden modtog jeg en opringning fra en bekendt (Ted), som jeg har gået på highschool sammen med. Hans familie var i Jehovas Vidner samtidig med at min familie var det, faktisk er hans far ældste Han var for ganske nylig blevet udstødt. Grunden var at en HIV-test han havde fået foretaget var positiv. Den officielle forklaring der blev givet i menigheden var 'umoralitet' og 'skamløs adfærd, samt indtagelse af narkotika. Der er to ting at sige til dette. For det første, at han ikke er bøsse. For det andet, at han er ansat på King County Fire Dept. (WA State) Hazzardous Material Disposal Unit. (en særlig enhed, der tager sig af særlige risikofyldt opgaver; red.). Han mener selv at han har stukket sig på en inficeret nål underoprydning på et illegalt laboratorium for godt tre måneder siden. Ted kontakte mig, fordi hans familie (mor, far og søster) nægter at have noget som helst med ham at gøre, tale med, eller på nogen måde støtte ham. Efter udstødelsen er han blevet fuldstændig afskåret fra den følelsesmæssige støtte han så hårdt har brug for - heldigvis er hans hustru blevet hos ham og har afskåret sig selv fra menigheden. '

        Homoseksualitet betragtes af Jehovas Vidner med den største afsky. ligesom de er stærkt fordømmende over for alt hvad der kan forbindes med homoseksualitet, det være sig direkte eller indirekte. Homoseksualitet beskrives og betragtes som unaturligt og abnormt

        Når Vagttårnsselskabet skal fortælle om eller redegøre for homoseksualitet, sker det ofte i vendinger som disse:

        »De fleste unge finder sikkert homoseksualitet afskyeligt, men skulle nogen mærke den mindste tilbøjelighed eller nysgerrighed i den retning, må han eller hun modstå den med fasthed og følge apostlen Paulus' vejledning: "Afsky det onde."«[1]

        »De der forsvarer homoseksualitet siger ganske vist at det er et rent subjektivt spørgsmål om noget er "unaturligt", at det er noget den enkelte selv må afgøre. Men er det virkelig tilfældet? Er det ikke åbenbart for så godt som enhver at manden og kvinden er modstykker i seksuel henseende? Er det ikke tydeligt at deres kønsorganer er formet så de passer sammen? ... Både mandlige og kvindelige homoseksuelle må på en eller anden måde bruge en erstatning for det der er ,naturligt" tilstede i et heteroseksuelforhold. Hvor naturligt er dét? Bibelen har ret når den beskriver homoseksuelle handlinger som noget der er "abnormt og unaturligt".«[2]

        Det er interessant at notere sig, at Vagttårnsselskabet generelt beskriver homoseksualitet på en sådan måde eller i vendinger, at det efterlader læseren med det indtryk, at der kun er tale om et mandligt fænomen lesbiske eksisterer tilsyneladende ikke!

 

Årsager

Når Vagttårnsselskabet skal forklare om årsagen til homoseksualitet, hvis en sådan overhoved kan findes, er det et gennemgående træk ved det syn der anlægges, at man helt udelukker biologiske faktorer, som mulig eller medvirkende årsag. Det samme kan for så vidt også siges med hensyn til psykologiske faktorer.

        Homoseksualitet er et valg, en tillagt adfærd, en følge af f eks. regelmæssig masturbation, der er blevet en vane, en livsstil: »Masturbation kan faktisk føre direkte til homoseksualitet, hvor den der ikke længere er tilfreds med sin ensomme kønsleg, søger en partner til gensidig seksuel underholdning. ... I modsætning til hvad mange tror er homoseksuelle ikke født med denne tilbøjelighed, - deres homoseksualitet er en adfærd de efterhånden tilegner sig. Ofte er det begyndt med at de i en ganske ung alder er begyndt at røre ved en anden persons kønsorganer.«[3]

        Homoseksualitet beskrives stort set som en konsekvens af, at enten personen selv eller vedkommendes forældre ikke følger den bibelske moral på bestemte områder, at man ikke følger de bibelske normer for hvordan familien skal fungere, at man ikke sørger for at bevare det rette familiemønster, osv. For eksempel har Vågn Op! skævet: »Homo seksualitet er blot ét af de dårlige resultater der blandt andet kan skyldes at man ikke anerkender den plads ægtemand og hustru, forældre og børn, indbyrdes bør have i familien.«[4]

        Man går endog så vidt som til at sige, at de forældre som ikke følger det bibelske mønster for opdragelse og familieliv kan komme i den situation, hvor de opdrager en søn til at blive homoseksuel, at forældrene så at sige skaber en homoseksuel: »Når en ung mand bliver homoseksuel, er man i dag tilbøjelig til at mene at hans fader og moder muligvis har lagt det første grundlag for deres søns unaturlige adfærd. Nogle autoriteter mener at forældrene kan gøre dette allerede før barnet bliver seks år gammelt. ... Drenge der er opdraget på rette måde frygter ikke kvindekønnet. ... På samme måde bør enhver moder respektere sin mands ledelse og vogte sig for at blive for overbeskyttende eller dominerende; ellers kan hun få sine sønner til at føle sig frastødt af kvinder ... Når fædre og mødre svigter med hensyn til at belære og advare deres sønner på rette måde, kan de risikere at opfostre homoseksuelle.«[5]

 

Konsekvenser

Ifølge Vagttårnsselskabet har homoseksualitet to helt afgørende og uundgåelige konsekvenser.

        For det første er homoseksuelle pr. definition ulykkelige da de lever i et bedrag og i modstrid med den måde de er skabt til at leve. I følge Jehovas Vidner skyldes stort set alle de problemer der rammer de homoseksuelle udelukkende, at der er tale om en 'konsekvens af den kønslige perversitet' som homoseksualitet er.

        »[Homoseksuelle] henviser selv til det ustabile ved homoseksuelle ,ægteskaber", promiskuiteten i forbindelse med deres søgen efter sexpartnere, og den uærlighed de gør sig skyldige i når de søger at gemme sig bag en respektabelfacade mens de hemmeligt fortsætter deres homoseksuelle adfærd. Det er ikke deres fjender men de homoseksuelle selv der taler om "frygten ror at blive gammel alene." - Det håbløse ved de homoseksuelles fremtid, siges William Carroll, der selv er homoseksuel, fører til,. kynisme, fortvivlelse og endda selvmord. " Ja, homoseksuelle indrømmer selv at de 'på deres egen person erfarer konsekvenserne' af den homoseksuelle livsform.«[6]

        For det andet, hævder Vagttårnsselskabet at homoseksuelle lever under dom, med udsigt til den evige fortabelse, hvis de ikke lægger deres liv om og lever som heteroseksuelle i enhver henseende. Som eksempel på Guds fordømmelse af homoseksualitet henvises ofte til beretningen fra Det gamle Testamente om byerne Sodoma og Gomorra, hvor man hævder at en hovedårsag til disse byers tilintetgørelse var indbyggernes homoseksuelle praksis. Jehovas Vidner har ved flere af deres kongresser opført skuespil, hvor man netop har brugt det der overgik disse byer, som et eksempel på hvor meget Gud hader homoseksualitet: »Vi bør også lægge mærke til at Gud fordømte homoseksualitet allerede før Moseloven var blevet givet. Det fremgår af førnævnte beretning om Sodoma og Gomorra; disse byer blev ødelagt af Gud 400 år før Moseloven blev til.«[7] »Og ligesom i tilfældet med homoseksualitet, betragter Bibelen det som en forbrydelse der må straffes med døden.«[8]


[1] Vagttårnet, 15. februar 1970, side 525.
[2] Vagttårnet, 1. december 1974, side 532.
[3] Hvordan du får det bedste ud af din ungdom (1976, dansk 1977) side 38.f.
[4] Vågn Op!, 22. april 1976, side 14.f.
[5] Vagttårnet, 15. november 1970, side 524.f.
[6] Vagttårnet, 1. december 1974, side 532.
[7] Vagttårnet, 1. december 1974, side 534.
[8] Vagttårnet, 8. oktober 1982, side 10.

Yderligere information

  • http://www.gayxjw.org (A Common Bond, California)
    The California chapters of A Common Bond, the worldwide support network for gay, lesbian, bisexual and transgendered individuals who are active, inactive, disassociated, and disfellowshipped Jehovah's Witnesses.