Vagttårnsselskabet og Internettet
 

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 1997

 

Henrik Palle gav i Politiken, den 27. marts 1997, Jehovas Vidner denne kommentar med på vejen: 

»Sekterismen er således væsentligt. bedre repræsenteret end main-stream. Hvilket ved nærmere eftertanke måske ikke er så sært endda. Jehovas Vidner er også uden for cyberspace væsentligt mere aggressive i deres markedsføring af den rette tro end de mere etablerede kirker . ... ... Anderledes radikale er førnævnte Jehovas Vidner. De tror også på Kristus som Guds altså Jehovas repræsentant her på jord og på hans død på pælen (ikke korset, som traditionelt). Pæledøden fandt sted for at give visse mennesker, nemlig Jehovas Vidner, et fuldkomment liv. Endvidere står bevægelsen meget fast på forestillingen om verdens ende og dommens dag, hvor 144.000 udvalgte sammen med Kristus kan rense jorden for alt det urene og syndige. På www.watchtower.org holder dette hadske og renfærdigt revsende samfund til. Og her kan man lære den rette tro at kende og forvisse sig om, at det altså er syndigt, syndigt, syndigt at få blodtransfusioner. Desværre må vi med skam meddele, at det er for sent at deltage i den årlige højtidelighed i anledning af Kristi død, idet den fandt sted den 28. marts. Men, hvis altså ikke verden går under i mellemtiden, kan man jo altid holde sig orienteret på siden og så deltage næste år. Eventuelt bruge lidt af ventetiden på at lytte til Bob Dylans opbyggelige 'All along the watchtower' (fra John Wesley Harding-pladen), hvor det så smukt hedder: 'There must be some way out of liere, said the joker to the thief'.«

Når man tager i betragtning hvordan Vagttårnsselskabet har gjort sig umage med at advare Jehovas Vidner med det 'farlige' Internet og alle dens laster bliver det så meget mere påfaldende at Vagttårnsselskabet nu selv er gået på nettet med deres egen Homepage (Adressen er: http://www.watchtower.org).

        De mange nye former for informationsteknologi og den eksplosive vækst i informationsstrømmen har både sine gode og dårlige sider, ingen tvivl om det. Men skal man tage Vagttårnsselskabets "gode råd" alvorligt, så er der ikke ret meget eksempelvis en PC'er kan bruges til, hvis det skal være konstruktivt og opbyggende: »En computer og Selskabets CD-ROM kan imidlertid være værdifulde redskaber for den enkelte, idet han kan bruge den begrænsede tid effektivt til at søge oplysninger« (Tillæg til Rigets Tjeneste, september 1995)

        Når det gælder Internettet, så bliver det da helt galt. Således måtte man i allerede 1993 komme med følgende advarsel: »Nutidens datateknologi har åbnet mulighed for andre former for dårligt selskab. Visse kommercielle firmaer har gjort det muligt for abonnenter via en computer og en telefon at sende meddelelser til de såkaldte,, bulletin boards" (BBS); en abonnent kan sende en meddelelse til et sådant ,bulletin board", der er en slags elektronisk opslagstavle som alle abonnenter har adgang til. Dette har ført til såkaldte elektroniske debatter om religiøse spørgsmål. En kristen kunne blive inddraget i sådanne diskussioner og måske tilbringe mange timer i selskab med en der tænker som en frafalden og som måske er udstødt af menigheden. Ordene i Andet Johannesbrev 9-11 understreger Paulus' faderlige vejledning om at undgå dårligt selskab. « - Vagttårnet, I. august 1993, side 17.

        Og i Tillæg til Rigets Tjeneste, september 1995, måtte man nok engang på barrikaderne for at lade advarslerne lyde: »Som nævnt ... kan det at have forbindelse fra en computer til et "bulletin board", ... udsætte én for alvorlig åndelig fare. Ligesom skruppelløse personer kan placere et virus - et program der er beregnet til at fordærve og ødelægge computerfiler på en sådan opslagstavle, kan frafaldne, præster og andre der søger at fordærve én moralsk eller på anden vis, også frit placere deres giftige idéer disse steder Selv om en sådan elektronisk opslagstavle har påtegnelsen ,,Kun for Jehovas vidner", kan den udsætte kristne brugere for ,dårligt selskab ", medmindre den beskyttes og overvåges på den rette måde, sådan at den kun kan bruges af modne, trofaste tjenere for Jehova. ( .. ) Selskabet har modtaget oplysninger om at såkaldte private netværk er blevet benyttet, ikke blot til at spekulere i åndelige anliggender men også til at give dårlig vejledning, sprede sladder og forkerte oplysninger videregive negative tanker rejse tvivlsspørgsmål der underminerer andres tro og udbrede en privat fortolkning af Bibelen. Ved første øjekast kan nogle oplysninger synes interessante og belærende, men de kan indeholde fordærvende elementer Kristne ser hen til,, den trofaste og kloge træl " efter betimelig åndelig føde og voksende lys. ( .. ) Kristne har et alvorligt ansvar for at beskytte deres tro mod enhver fordærvende indflydelse, og den enkelte må derfor altid være klar over hvem han er i selskab med.«

        Set med Vagttårnsselskabets øje er der da også særdeles gode grunde til at advare mod Internettet og dets "farer". Der findes i dag et meget stort antal af Homepages med kritisk information om sekten, og mange Jehovas Vidner far sig da også en slem forskrækkelse når de hører "den anden side af sagen". Her kan for eksempel nævnes de oplysninger der er kommet frem omkring Vagttårnsselskabet dobbeltmoral i forhold til nazisterne og undsigelse af jøderne op til anden verdenskrigs begyndelse, eksempler på Vagttårnsselskabet historieforfalskning og hvordan man bevist har løjet over for myndigheder, som det for eksempel skete i Tjekkiet i 1993.

        Ikke alene har Vagttårnsselskabet store problemer med Homepages som "Watchtower Observer" og "All along the Watchtower", som begge indeholder meget store mængder af kritisk information, og som begge har faet mange Jehovas Vidner til at tænke i ganske nye baner - men inden for det sidste år har man også kunne finde Homepages lavet af Jehovas Vidner, der er kritiske over for Vagttårnsselskabet og som ønsker reformer.

        At Internettet har betydet et pres fra "modstandere" har kunnet forventes, men at Vagttårnsselskabet nu også er presset af kritikere indefra var nok ikke lige det de havde regnet med. Denne omstændighed har uden tvivl også været en medvirkende årsag til at Vagttårnsselskabet nu selv er gået på nettet med deres egen Homepage. Det skal blive interessant at følge udviklingen i de kommende år, for Internettet er blevet en ganske lunefuld og ubehagelig fjende for Vagttårnsselskabet og dets muligheder for at kontrollere medlemmerne.