Omfattende organisatoriske ændringer

i Jehovas Vidner

 

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2000

 

Det øverste organ i Jehovas Vidner, Det Styrende Råd, har gennemført omfattende organisatoriske ændringer i trossamfundet umiddelbart op til og i forbindelse med trossamfundets årlige møde i Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Inc. den 7. og 8. oktober 2000 i Jersey City, New Jersey.

 

Hidtil har det været sådan at medlemmerne af Det styrende Råd har haft en dobbelt position. Foruden at sidde i Det styrende Råd har de også siddet i bestyrelserne for bl.a. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Inc. og Watch Tower Bible and Tract Society of New York Inc.

I en pressemeddelelse fra Jehovas Vidners informationstjeneste i USA, udsendt den 7. oktober 2000 hedder det bl.a., at samtlige bestyrelsesmedlemmer i Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Inc. har trukket sig tilbage og er blevet erstattet af syv nye medlemmer. Det betyder at Milton Henschel som hidtil har været præsident for Vagttårnsselskabet erstattes af Don Adams.

Reorganiseringen betyder, at alle medlemmer fra Jehovas Vidners øverste organ Det styrende Råd fratræder samtlige bestyrelsesposter i de forskellige dele af Vagttårnsorganisationen. Som begrundelse for disse ændringer angives at man ønsker at medlemmerne i Det styrende Råd i højere grad skal fokusere på bibelske lærespørgsmål, forkyndelse og pastoralt arbejde. Alle bestyrelses og ansvarsposter i Vagttårnsorganisationen er nu således udelukkende besat af "almindelige" Jehovas Vidner.

I denne forbindelse har man samtidig har oprettet yderligere tre nye non-profit selskaber i USA: 1) The Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses, 2) The Religious Order of Jehovah’s Witnesses og 3) Kingdom Support Service Inc.

The Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses er et selskab, hvis funktion er at varetage forskellige opgaver i USA med hensyn til religiøse og uddannelsesmæssige opgaver, samt nødhjælpsarbejde i tilknytning til menighederne. The Religious Order of Jehovah’s Witnesses er en juridisk enhed der arbejder til fordel for eller på vegne af de Jehovas Vidner, der har afgivet et løfte om lydighed og beskedenhed i fuldtidstjeneste for trossamfundet. Dette indbefatter dem der arbejder i Jehovas Vidners forskellige organisationer. Kingdom Support Service Inc er et selskab der forestår byggeprojekter og planlægningen af disse, ligesom det vil have ejendomsretten over visse ejendomme, samt Vagttårnsselskabets vognpark.


Årsager til ændringer

I Informationer citerer Carl Olof Jonsson tidligere medlem af Jehovas Vidners styrende Råd, Raymond Franz, for følgende: "De forsøger at finde lovlige metoder til at beskytte sig selv." I forlængelse af dette skriver Carl Olof Jonsson, at Vagttårnsselskabet som juridisk person står over for truslen om forskellige retssager som følge af medlemmer der har mistet livets som følge af Vagttårnsselskabets blodpolitik, samt de konsekvenser som den meget restriktive udstødelsespolitik har haft for mange medlemmer: "Hensigten med ændringerne kan være at isolere eller begrænse ansvaret." Andre kommentatorer har peget på samme motiv som en overvejende årsag.

Jeg vil ikke afvise denne mulighed, men jag vil dog mene at ændringerne i højere grad skal ses som et udtryk for en generel tilpasning til de samfundsmæssige realiteter og dermed en nedtoning af det sekteriske.

En medvirkende årsag som man heller ikke kan udelukke er, at man med ændringerne fjerner fokus på præsidenten for Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Inc., som den der er tegner Jehovas Vidner udadtil. Med den seneste opsplitning, kombineret med den omstændighed, at Det styrende Råd ikke har en præsident, men en ordstyrerpost der går på skift for et år ad gangen, undgår man samtidig at identificere magten over trossamfundet til en person.


Konsekvenser

Det styrende Råd er ikke længere knyttet til hverken Vagttårnsselskabet eller nogle af dets datterselskaber: Rådet har i teorien ikke længere nogen særstatus inden for Vagttårnsselskabet og fungerer nu udelukkende som et præsteskab. Det forhold der nu råder mellem Det styrende Råd og Vagttårnsselskabet må siges at svare til eller ligge tæt op af det som oprindeligt hensigten da Charles T. Russell i 1884 dannede dette selskab, at det skulle fungere som et redskab for de troende, og ikke som en styrelse over de troende, at den administrative ledelse (Vagttårnsselskabet) har minimal magt.

I sin tale den 7. oktober nævnte Jack Barr fra Det styrende Råd, at Rådet fortsat lede de forskellige juridiske enheder som udgør Vagttårnsselskabet. Ted Jaracz, ligeledes medlem af Det styrende Råd, sagde at alle teokratiske udnævnelser fortsat vil blive udført enten direkte eller indirekte af Det styrende Råd. En debattør, under navnet Farkel på H2O, forholder sig imidlertid kritisk disse udtalelser; han påpeger bl.a. at det i USA er det nye selskab The Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses, der står for udnævnelser af fx ældste, kredstjenere etc. På denne måde, skriver han, bliver Det styrende Råd fuldstændig omgået, og der bliver tale om ”selskabs-udnævnelser” og ikke udnævnelser af Helligånden gennem Den trofaste og kloge Træl eller Det styrende Råd.

Med de seneste ændringer er der sket en kraftig decentralisering af magten i Vagttårnsselskabet og Jehovas Vidner. Hvilke konsekvenser det vil få, dels internt, dels i forhold til samfundet, er det vanskeligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, men det bliver næppe lettere for Jehovas Vidner som trossamfund at holde sig adskilt og upåvirket af samfundsudviklingen. Personligt tror jeg at man med den seneste reorganisering vil opleve at Jehovas Vidner vil udvikle sig mere og mere i retning af det moderate, at man med dette for alvor vil se en tendens i retning af at blive et blandt mange kristne trossamfund eller kirker, uden dog at forlade en række af sine teologiske særstandpunkter, blot betone dem mindre.

 


Herunder følger en oversigt over de nuværende medlemmer af Det styrende Råd og bestyrelsesmedlemmerne i de vigtigste Vagttårnsselskaber, samt de tre nyoprettede.

 

Det styrende Råd

John Barr (f. 1913)
Carey Barber (f. 1905)
Milton Henschel (f. 1920)
Samuel Herd (f. 1935)
Theodore Jaracz (f. 1925)
Karl Klein (f. 1905)
Steve Lett (f. 1949)

Gerrit Losch (f. 1941)
Guy Pierce (f. 1934)
Albert Schroeder (f. 1911)
David Splane (f. 1944)
Lyman Swingle (f. 1910)
Daniel Sydlik (f. 1919)

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (stiftet 1884)

Don A. Adams (Præsident)
Robert W. Wallen (Vicepræsident)
William F. Malenfant (Vicepræsident)
Richard E. Abrahamson (Sekretær/Kasserer)


Danny L. Bland
Philip D. Wilcox
John N. Wischuk

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (stiftet 1909)

Max H. Larson (Præsident)
George M. Couch (Vicepræsident)
Lonnie R. Schilling (Vicepræsident)
Gerald F. Simonis (Sekretær/Kasserer)


D. Grizzle
David G. Sinclair
Robert M. Pevy

Christian Congregation of Jehovah's Witnesses (stiftet 2000)

William L. Van De Wall (Præsident)
Charles I. Woody (Vicepræsident)
Leon Weaver, Jr. (Vicepræsident)
William H. Nonkes (Sekretær/Kasserer)


Harold K. Jackson
Merton V. Campbell
Stanley F. Weigel

Religious Order of Jehovah's Witnesses (stiftet 2000)

Patrick J. LaFranca (Præsident)
Peter D. Molchan (Vicepræsident)
Ralph E. Walls (Vicepræsident)
Joseph D. Mercante (Sekretær/Kasserer)


Marvin G. Smalley
Kenneth J. Pulcifer
Eugene D. Rosam, Jr.

Watchtower Bible and Tract Society of New Jersey, Inc. (stiftet 1955)

Charles V. Molohan (Præsident)
James L. Bauer (Vicepræsident)
J. Richard Brown (Vicepræsident)
Alan K. Flowers (Sekretær/Kasserer)


Allen E. Shuster
David L. Walker
Vernon C. Wisegarver

Watchtower Bible and Tract Society of Florida, Inc. (stiftet 1986) 

Leonard R. Pearson (Præsident)
Alejandro G. Rodriguez (Vicepræsident)
Maurice C. Turcot (Vicepræsident)
Mark L. Questell (Sekretær/Kasserer)


Jim Moody, Sr.
Anselm J. Packnett
Donald R. Krebs

Valley Farms Corporation (stiftet 1987)

Charles J. Rice (Præsident)
Kent E. Fischer (Vicepræsident)
Robert L. Rains (Vicepræsident)
Albert L. Harrell (Sekretær/Kasserer)


John R. Strandberg
Samuel D. Buck
Louis A. Travis


Kilder: